Aanbod

Psychosociale Therapie

Energie- en vitaliteitscoaching gaat verder dan psychotherapie

Het zit niet allemaal in je hoofd, maar wel meer dan je zou denken

Veel mensen denken ten onrechte dat psychotherapie enkel interessant is bij mentale en psychische problemen, maar niets is minder waar. In de Praktijk voor Energie en Vitaliteit geloven we in het principe van de holistische geneeskunde dat stelt dat alles met elkaar verbonden is. Het lichaam en geest zijn 1 geheel. Opgekropte emoties, beperkende overtuigingen, trauma’s en angsten kunnen wel degelijk lichamelijke gevolgen hebben en zich vertalen in concrete fysieke klachten.

Hoe energie- en vitaliteitscoaching je meer energie kan opleveren

Een woordje uitleg

Onder psychotherapie wordt veelal die vorm van therapie begrepen wanneer mensen duidelijke psychische problemen hebben. We verkiezen de term ‘energie- en vitaliteitscoaching’ om duidelijk te maken dat psychotherapie ook kan ingezet worden bij andere en minder duidelijke psychische klachten. Het doel van de therapie is uiteindelijk om meer energie en vitaliteit te kunnen ervaren.

We gaan ervan uit dat er een eenheid bestaat tussen lichaam en geest, en dat lichaam en geest gevoed worden door een zogenaamde ‘levensenergie’. De mate waarin deze levensenergie vrij kan stromen, is bepalend voor ziekte of gezondheid. In het ideale geval stroomt die levensenergie overal vrij, zonder enige belemmering of blokkade. In dit geval zouden we kunnen spreken over een blakende gezondheid. Indien echter de belemmeringen of blokkades de overhand nemen zien we dat het lichaam minder fit en uiteindelijk ziek kan worden.

Belemmeringen en blokkades hebben te maken met beperkende overtuigingen en denkpatronen. Deze overtuigingen en denkpatronen worden grotendeels gevormd op basis van ervaringen die we in het leven hebben opgedaan. Dit begint begrijpelijkerwijs al vanaf onze eerste levensjaren. De cultuur, de religie, en het gezin waarin iemand geboren wordt bepaalt in grote mate het ‘basispakket’ normen en waarden (overtuigingen) waaraan het opgroeiend kind dient te voldoen.

Zo gebeurt het dat bepaalde ‘negatieve’ emoties onderdrukt worden omdat ze dikwijls onbegrepen en ongemakkelijke verschijnselen zijn. Voorbeelden hiervan zijn emotionele pijn, verdriet, kwaadheid en wrok, jaloezie, afgunst, schaamte, schuldgevoel, spijt, wanhoop, enz. In onze Westerse opvoeding leren we heel vaak dat uiten van deze ‘negatieve’ emoties niet wenselijk is, getuigt van ‘zwakte’, of soms zelfs absoluut taboe is. Deze verboden ‘negatieve’ gevoelens worden aldus vastgehouden in het lichaam, wat ervoor zorgt dat de energiestroom op bepaalde plaatsen belemmerd of geblokkeerd wordt.

Het verbod om uiting te geven aan emoties zorgt voor een onderbreking van vloeiende energie in het lichaam. Dit kan zich op lichamelijk niveau uiten in veranderingen van het ademhalingspatroon (chronische hyperventilatie), in verkrampingen van het spierstelsel (chronische pijnen), en in allerlei andere symptomen en ziektes waar een klassiek geneeskundige benadering vaak geen bevredigend antwoord kan op geven. Een mogelijke oplossing om de levensenergie op geblokkeerde plaatsen terug te laten stromen, bestaat dan ook uit expressie geven aan ingehouden emoties, wat een positief effect heeft op je humeur, levenslust, energiebalans én op je fysieke gezondheid.

We gaan met andere woorden je fysieke klachten vooral bekijken vanuit een energetisch standpunt. Door te werken op emotionele blokkades, kan er een gunstig effect gecreëerd worden op je fysiek welzijn.

Ellen heeft onder meer ervaring met psychotherapie bij de volgende situaties

 • zelfontplooiing
 • beperkende overtuigingen herkennen
 • onbewuste emotionele blokkades opsporen
 • verwerken van verlies en rouw
 • werken rond faalangst en vertrouwen
 • relatietherapie
 • zingeving en zingevingsvragen
 • chronische vermoeidheid (CVS)
 • burn-out, depressie
 • stress en spanningen
 • (onverklaarbare) lichamelijke klachten
 • psychosomatische klachten

Het belooft een boeiende reis in jezelf te worden!

Voel je welkom om een afspraak te maken met energie- en vitaliteitscoach Ellen Keerssemeeckers