Blog

Wat kan Ayurveda voor jou betekenen?

Wat is Ayurveda?

Het woord ‘Ayurveda’ stamt uit het Sanskriet en is een samentrekking van de woorden “ayus” (leven) en “veda” (kennis). Ayurveda betekent dus letterlijk “kennis of wetenschap van het leven” en richt zich dan ook op alle aspecten van het leven: lichaam en ziel, het mentale en emotionele, de omgeving,…

Ayurveda komt oorspronkelijk uit India, maar wordt overal ter wereld toegepast: als levenswijze, maar ook meer specifiek als geneeswijze. De ayurvedische geneeskunst werd meer dan 5000 jaar geleden in het leven geroepen door goeroes en wijzen in Zuid-India en de Himalaya en is vermoedelijk de oudste holistische geneeskunst ter wereld.

De wereld door een ayurvedische bril

Historisch gezien ontwikkelde Ayurveda zich vanuit eeuwenlange observaties van de natuur in al haar facetten: mensen, dieren, planten en bomen. Men bekeek telkens opnieuw hun eigenschappen: Is iets zwaar of licht? Koud of warm? Droog of vochtig? Vast of vloeibaar? Langzaam of snel?… Bepaalde eigenschappen werden steeds samen geobserveerd. Zo vormden zich patronen van eigenschappen, die overeenkwamen met de eigenschappen van de vijf elementen: aarde, water, vuur, lucht en ether.

De vijf elementen

Elk element heeft één of meerdere typische eigenschappen:

  • Ether is uiterst fijn, zo fijn dat je het niet kan waarnemen.
  • Lucht is verrassend hard, maar ook snel en zeer beweeglijk.
  • Vuur is uiteraard heet!
  • Water is vooral vochtig, maar ook vloeibaar en langzaam.
  • Aarde is zwaar en troebel. Aarde is heel tastbaar, in tegenstelling tot ether.

De drie dosha’s of energietypes

De elementen ether en lucht hebben veel gemeenschappelijke eigenschappen en werden samengevoegd tot een nieuw begrip: VATA. Vuur vormt samen met een beetje lucht en een beetje water PITTA. Water en aarde vormen samen KAPHA. Deze drie begrippen noemt men de drie dosha’s of energietypes. Ze worden vooral gebruikt om eigenschappen aan te duiden in de menselijke natuur.

Elke mens wordt namelijk geboren met een unieke combinatie van deze drie dosha’s. Dit is je geboorteconstitutie: zo ben je helemaal zoals je bedoeld bent om hier te zijn. Als deze unieke combinatie gelijk blijft in je leven, dan functioneer je optimaal. Je bent gelukkig en gezond. Door je voeding, omgeving, opvoeding, gebeurtenissen,… kan echter die unieke combinatie verstoord raken. Dan ben je uit evenwicht en kunnen allerlei klachten ontstaan.

Het doel van de Ayurveda

Bij veel mensen zijn de dosha’s niet in balans, waardoor ze dus klachten krijgen. Het doel van de Ayurveda is om die verstoringen op te sporen en het evenwicht te herstellen. Daarbij worden eigenschappen van voeding, planten, activiteiten,… toegevoegd of net weggelaten. Ayurvedisch advies kan dus veelomvattend zijn: aanpassen van voeding en/of levensstijl, gebruik van kruiden, massages en reinigingen. Eenmaal je evenwicht is hersteld, kan je opnieuw optimaal functioneren. Kortom… Ayurveda toont je hoe je gezonder en evenwichtiger kan leven op basis van je constitutie.

Ben je benieuwd naar je geboorteconstitutie? Heb je het gevoel dat je evenwicht is verstoord? Ook daarvoor kan je terecht bij Annelies De Graeve, ayurvedisch voedings- en levensstijlconsulente.