Blog

Hoe je een energietekort best aanpakt?

Van klein energietekort tot chronische vermoeidheidsklachten

Altijd maar moe

De mensen die in onze praktijk terecht komen, kampen vaak met een zwaar energietekort. Meestal hebben zij al een lang klassiek én alternatief parcours afgelegd en niet zelden zijn zij de wanhoop nabij. Ze kunnen maar niet begrijpen waarom ze geen greintje energie meer hebben ondanks hun inspanningen om hier iets aan te veranderen. Bij sommigen lukt het nog net om al dan niet deeltijds te werken en het huishouden te runnen, maar vaak is hiermee alle energie opgesoupeerd. Tijd voor ontspanning, sport of sociale activiteiten is er helaas niet meer wegens veel te moe.

Aan deze mensen leg ik het mechanisme uit dat bepaalt hoeveel energie iemand ter zijner beschikking heeft. En eigenlijk is het heel eenvoudig…

Hoeveel energie heb je juist?

Iedereen beschikt van nature uit over min of meer dezelfde hoeveelheid energie. Je hebt het goed gehoord, iedereen! De vraag is wat je met deze energie doet…

De hoeveelheid energie die je ter beschikking hebt (waar je dus iets mee kan doen), is eigenlijk een eenvoudig rekensommetje, namelijk het nettoresultaat van je belastbaarheid minus je belasting.

 

Anders gezegd, mensen met een grote belastbaarheid kunnen relatief gemakkelijk variërende belastingniveaus aan zonder dat dit hun energiepeil op de helling zet. Mensen bij wie de belasting daarentegen gedurende langere periodes groter is dan hun belastbaarheid, krijgen vroeg of laat te maken met energietekort en chronische vermoeidheidsklachten. Dit klinkt logisch en dat is het ook!

Patiënten met langdurige vermoeidheidsklachten stel ik dan ook steeds dezelfde vraag: waarin steek je zoveel energie? Meestal kan de vermoeide patiënt wel enkele factoren aanhalen: op het werk is de werkdruk te hoog, in de relatie zit het niet snor, verbouwingen aan het huis blijven aanslepen, één van de kinderen slaapt niet door, enz.

Toch gebeurt het ook dat er geen duidelijk uitwendige oorzaken zijn of dat de klachten blijven duren zelfs al zijn de externe oorzaken geliquideerd. Schijnbaar zijn er geen noemenswaardige belastingsfactoren meer, en toch komt de vermoeide patiënt geen stap vooruit. Is er dan iets mis met het rekensommetje? Neen! Te allen tijde geldt dat het energieniveau het nettoresultaat is van de belastbaarheid minus de belasting. Wat is het dan toch waar mensen (schijnbaar onbewust) hun energie aan afgeven?

Waar gaat je energie naartoe?

Er zijn enkele belangrijke elementen die hierin meespelen, ik noem ze ‘energielekken’. En voor mij zijn er maar twee groepen van ‘energielekken’ die van wezenlijk belang zijn. Deze 2 groepen zijn dan ook nog eens onlosmakelijk verbonden met elkaar.

Eén van die energielekken vinden we op het domein van de fysieke gesteldheid. Van het hoogste belang hierbij is de mate waarin we in ‘gezonde’ omstandigheden leven. Wat ik als ‘gezond’ wil omschrijven, betreft vooral de mate waarin het lichaam rein en zuiver is, of eerder onrein en zelfs toxisch is. Lichaamsverontreiniging (toxiciteit) hangt af van de inname (of opname) van toxische stoffen enerzijds en de mate waarin het lichaam zelf afvalstoffen produceert anderzijds, maar ook de capaciteit van het lichaam om zich te ontdoen van die afvalstoffen.

Een ander belangrijk energielek bevindt zich op het niveau van de psyche én op het niveau van het emotionele (die twee gaan hand in hand). Dit is vaak een enorm onderschat energielek, wellicht omdat we in de Westerse maatschappij zo vervreemd zijn van onze eigen natuur en omdat we niet goed weten op welke manier we hier mee kunnen omgaan. Laat staan er iets aan veranderen.

Wedden dat je ook niet goed slaapt?

In de praktijk gebruik ik ook dikwijls het woord ‘basisspanning’. Ik stel bijvoorbeeld vast dat vermoeide patiënten met een energietekort ook heel vaak te kampen hebben met problemen om echt te ontspannen, problemen met slapen en soms zelfs chronische hyperventilatie-problemen.

Het zijn (over)vermoeide mensen, wiens boog toch overmatig gespannen blijft staan. Dit heeft geen fysieke oorzaak, maar eerder wortels op psycho-emotioneel vlak. Ten gevolge van een langdurig aanhoudende overspanning krijgen we uitputtingsverschijnselen te zien op fysiek niveau: bijnierschorsuitputting, schildklierstoornissen, andere hormonale verstoringen, uitputting van mineralen en vitaminen,…

Deze fysieke abnormaliteiten werken de vermoeidheid verder in de hand (vicieuze cirkel). De oorzaak van de vermoeidheid moet echter elders gezocht worden, ze ligt wellicht niet op fysiek niveau!

Hoe zit het met je stress levels en je voeding?

Laten we even terugkeren naar het mechanisme, belastbaarheid versus belasting. Onder belasting versta ik alles wat het lichaam als ‘stress’ ervaart. Stress gaat dus veel verder dan de abnormaal hoge werkdruk (professioneel) en de kwakkelende relatie met de partner. Stress omvat ook de kwaliteit van de voeding die we tot ons nemen. Ongezonde voeding is immers een stressfactor voor het lichaam.

Verder gaat stress ook over psycho-emotionele blokkades, oftewel, de mate waarin we (vrij) in het leven staan. Al die ‘stressoren’ bepalen de dagelijkse spanning waarin we leven, en bepalen dus ook de mate van belasting.

Hoe je jouw energieniveau kan opschroeven ?

Om het energiepeil te verhogen kan je enerzijds de belastbaarheid verhogen en anderzijds de belasting kleiner maken.

De belastbaarheid verhogen kan gebeuren door de juiste voeding te gebruiken, door te ontgiften (ontzuren), door het opsporen van hormonale onevenwichten en tekorten, door het opsporen van onevenwichtige verhoudingen van de vetzuren en van tekorten aan mineralen en vitaminen. In de praktijk wordt hierbij gebruik gemaakt van een uitgebreide bloed- en urine-analyse. Afhankelijk van de resultaten wordt hormonale substitutie ingeschakeld en ook voedingssupplementen voorgeschreven om eventuele tekorten aan te zuiveren. Het fysieke niveau wordt aldus geoptimaliseerd.

In de praktijk kan het volstaan enkel op deze pijler te werken. Indien de belastbaarheid hierdoor voldoende in gewicht toeneemt tov het belastingsniveau, dan volstaat deze eenzijdige benadering.

Niet zelden gebeurt het echter dat de bloed- en urinewaarden geoptimaliseerd zijn, maar dat het energiepeil van de patiënt hoewel verbeterd, toch te laag blijft. Oftewel we zijn aan het dweilen met de kraan open! In dat geval is de enige mogelijk optie de kraan proberen dichter te draaien en te kijken wat er zich afspeelt in de ‘belastingswolk’. Onderzoeken wat mee verantwoordelijk is voor de te hoge basisspanning en therapie inschakelen die werkt op mentaal en emotioneel niveau. Op die manier kan de belasting kleiner worden en krijgen we een positieve energiebalans.

Hoe wij je energietekort aanpakken? 

In de Praktijk voor Energie en Vitaliteit zijn we gespecialiseerd in het opsporen van energielekken en in het stimuleren van het zelfgenezend vermogen van het lichaam. Dat doen we vanuit een holistische kijk. We zullen dus bij voorkeur een multidisciplinair behandelplan uitwerken waarin we medische adviezen, psychosociale therapie en een aangepast voedingsadvies integreren. Een complete totaalbehandeling van lichaam en geest dus om je energiepeil positief te stimuleren.