Over ons

Visie

Een andere kijk op energietekorten en chronische vermoeidheid

Iedereen is welkom!

Waar wij veel waarde aan hechten is dat u steeds welkom bent, wie u ook bent of wat uw klachten ook zijn.

Veel mensen ervaren chronische vermoeidheid. Indien er enkel gefocust wordt op behandelingen van het lichaam geeft dit vaak onvoldoende (blijvende) verbetering van energie en vitaliteit. Dit hoeft niet te verwonderen. De totaliteit van wie we zijn, is immers groter dan enkel ons lichaam. Hoeveel energie en vitaliteit we ervaren, is afhankelijk van een complex samenspel van fysieke, mentale, emotionele en spirituele factoren. Opdat een behandeling succesvol zou kunnen zijn, is het mogelijk dat meerdere van deze factoren in rekenschap gebracht worden. Dit is de basisfilosofie van onze holistische visie.

We worden ziek als ons natuurlijk evenwicht verstoord is. Een klacht of symptoom is een uiting van dit verstoord evenwicht. Dit is een tweede aspect van onze holistische visie. Daarom proberen we niet alleen het symptoom onder controle te krijgen, maar gaan we ook op zoek naar de dieperliggende oorzaak: wat ligt aan de basis van dit symptoom of deze klacht? Dit vergroot de doeltreffendheid van een behandeling.

Een behandeling is er vooral op gericht om ons zelfgenezend vermogen te (re)activeren en te ondersteunen. De natuur heeft ieder van ons immers uitgerust met dit zelfgenezend vermogen. Dit is een derde aspect van onze holistische visie. Aanhoudende klachten in verband met energie en vitaliteit duiden aldus op een (tijdelijk) onvermogen om tot zelfgenezing te komen.

Bij al onze behandelingen gaan we samen op zoek naar de beste invalshoek om uw zelfgenezend vermogen te (re)activeren, in een poging om uw natuurlijk evenwicht te herstellen. Hierbij combineren we de expertise van de traditionele Westerse geneeskunde met orthomoleculaire geneeskunde, psychotherapie en voedingsadvies gebaseerd op de ayurveda. De natuur is hierbij steeds onze leidraad: indien mogelijk adviseren we natuurlijke geneesmiddelen (voedingssupplementen, kruiden), gezonde voeding, massage-oliën,…

Naast onze adviezen en behandelingen word je ook aangesproken om zelf actief deel te nemen aan het genezingsproces. Het is namelijk ons doel om je te stimuleren om opnieuw in je eigen kracht te komen en je niet afhankelijk te maken van een behandeling, therapeut of geneesmiddel. We zien onszelf dan ook als de ‘gids’ in jouw zoektocht naar evenwicht: we gaan samen op zoek naar de kern van het probleem en we tonen je wat de mogelijkheden zijn om tot meer energie en vitaliteit te komen. Meer energie en vitaliteit op korte én op lange termijn zijn hierbij ons streefdoel.

Onze 3 hoekstenen

Niemand is graag ziek. Een symptoom of ziekte is immers niet aangenaam of wenselijk. Bovendien wordt ziekte als uitermate storend en absoluut te vermijden beschouwd, want het verstoort het radarwerk van onze productiemaatschappij. Nochtans is ziekte onontbeerlijk voor een goede gezondheid! Het is als yin en yang.

Een holistische benadering kijkt verder dan de pure klachten of symptomen. Als mens zijn we in een constante wisselwerking tussen ons fysiek lichaam, onze psyche (gedachtenwereld), onze emoties, en het spirituele. Het één staat niet los van het ander en meer zelfs, al deze aspecten zijn onlosmakelijk en integraal met elkaar verbonden. Indien al deze aspecten in harmonie zijn met elkaar spreken we van ‘gezondheid’, en bij een (langdurig) onevenwicht kunnen er symptomen en klachten ontstaan, en spreken we van ‘ziekte’.

Ziekte is een geheel van signalen (symptomen) die aantonen dat het evenwicht verstoord is en dat een bepaalde grens overschreden werd. In een holistische visie zijn symptomen dus geen boosdoeners, maar alarmbellen die best niet genegeerd worden. Ze bieden ons namelijk de gelegenheid om de oorzaak van het probleem op te sporen en tijdig in te grijpen, zeker wanneer de klachten steeds terugkomen of blijven aanhouden, zoals bijvoorbeeld bij chronische vermoeidheid. Het lichaam beschikt over heel wat compensatiemechanismen en een zelfgenezend vermogen, maar die mechanismen zijn uiteraard niet onuitputtelijk. Ziekte biedt ons de nodige time-out (tijd om uit te zieken), om alzo het evenwicht te herstellen.

Deze stelling is afkomstig uit de quantumfysica. Terwijl de klassieke wetenschap zich baseert op fysica en chemie (enzymen en hormonen) doet de quantumfysica onderzoek naar energievelden en bewustzijn. De grondlegger van de quantumfysica stelt:

In feite bestaat materie helemaal niet. Alles en iedereen bestaat uit trillingen. (Max Planck)

 

Zo bestaat ons lichaam uit miljoenen kleine deeltjes, de moleculen. Elke molecule is samengesteld uit verschillende atomen, die opgesplitst kunnen worden in atoomkernen en electronen. De atoomkernen bestaan op hun beurt uit neutronen en protonen en deze deeltjes kunnen we verder ontleden tot we bij de quarks uitkomen. Wat men echter vaststelt onder de elektronenmicroscoop is dat deze kleinste deeltjes of ‘bouwstenen’ niet meer bestaan uit pure materie, maar wel uit energiewervelingen.

Deze ontdekking is revolutionair: het zegt dat het kleinste bouwsteentje van ons lichaam niet tastbaar is, maar dat het een soort van ‘stolling’ of ‘condensatie’ van energie betreft. Dit impliceert dan ook dat we een ‘gezonde massa’ mogen verwachten als de energie ‘stroomt’ en dat de massa ‘ziek’ wordt als de energie niet stroomt of geblokkeerd is.

Het HEEL principe gaat er van uit dat we in ons leven streven naar ‘Heelheid’, naar gezondheid, naar levensvreugde, naar gelukkig zijn, naar vervulling van onze levensopdracht hier op aarde. Op onze weg naar dit streven hebben we echter veel ‘schade’ en trauma’s opgelopen, die we met ons meedragen als een onzichtbare ‘bagage’ of de spreekwoordelijke ‘rugzak’. In deze rugzak sjouwen we aldus ballast mee uit ons verleden, ballast die ons verhindert om helemaal zorgeloos en vrij in het leven te staan.

Om echt ‘heel’ te kunnen worden is het de kunst om te proberen onze rugzak lichter te maken door ballast los te laten. Dit Loslaten is het streefdoel en vinden we terug in de laatste letter van ‘HEEL’. Hoe meer ballast we kunnen loslaten, hoe fitter en vitaler we worden. De energie gaat immers opnieuw stromen, wat zich weerspiegelt in een gezond lichaam.

Het begint natuurlijk allemaal bij de eerste letter, de ‘H’ van ‘Herkennen’: het is de fase waarin je eenvoudigweg constateert dat er een probleem is. Een probleem kan zich uiten op fysiek niveau onder de vorm van een symptoom of ziekte, maar het kan zich ook uiten op andere niveaus: psychisch, emotioneel, relationeel, sociaal,…

Dan komt de tweede fase, de fase van Erkennen. Dit is de eerste ‘E’ uit het HEEL-principe, en komt na de Herkenning. Dit is de fase van inzicht en acceptatie. Acceptatie betekent in deze context veeleer dat je het probleem aanvaardt zoals het nu is, weliswaar in de wetenschap dat het kan veranderen! Patiënten die geen erkenning willen, durven of kunnen geven aan wat ze herkennen, gebruiken vaak uitspraken als ‘zo is het nu eenmaal’, ‘dat is wie ik ben’, ‘het ligt in mijn karakter’, ‘ik ben er zo mee geboren’, en ‘het probleem ligt niet bij mij’. Op die manier worden ze slachtoffer van hun eigen leven.

Als je een probleem Herkent en Erkent is je onzichtbare rugzak nog niet lichter geworden. Om echt te kunnen loslaten is ook een volgende cruciale stap nodig: Expressie geven aan, dit is de tweede ‘E’ in het HEEL-principe. In deze fase komt wat geblokkeerd zit ook naar buiten. Dit gaat heel dikwijls gepaard met het naar buiten laten komen van geblokkeerde emoties. Dikwijls acht men dit niet nodig, een teken van zwakte, irrelevant en nutteloos. Niets is minder waar! Slechts als de blokkade naar buiten kan komen wordt je rugzak een stuk lichter. Niet eerder! De kunst om tot echt loslaten te komen, zit dan ook in die derde stap, de Expressie. Deze stap impliceert dat we de confrontatie aangaan met onze diepste angsten, en met de emoties die tot het diepst in onze ziel snijden. Het impliceert overgave aan het onbekende en doorbreken van de grenzen van onze comfortzone. Het betekent afscheid nemen van een stuk waarmee we onszelf vaak een hele lange tijd geïdentificeerd hebben.

Deze fase van Expressie leidt bijna als vanzelf tot ‘Loslaten’, je hoeft daar eigenlijk weinig of geen energie meer in te steken. Expressie geven aan, is de ‘missing link’ om geblokkeerde energieën opnieuw tot stromen te brengen. En als de rugzak lichter wordt, kunnen klachten zoals chronische vermoeidheid omgebogen worden. Ons lichaam wordt opnieuw fit en vitaal, en we voelen ons evenzo: levendig en gezond, vreugdevol en gelukkig!

Kom je geen stap verder ondanks alle pogingen?

In de Praktijk voor Energie en Vitaliteit in Oostkamp (bij Brugge) worden je chronische klachten en chronische vermoeidheid vanuit een bredere invalshoek bekeken!